britse-economie-uk De afgelopen twee weken zijn er enorm veel doemverhalen verspreid over de mogelijke effecten dat een Brexit kan gaan hebben op de Britse economie. Overigens zal die schade zich niet alleen beperken tot de Britse economie, want de kans is groot dat de Brexit uiteindelijk grote gevolgen zal gaan hebben op de totale groei van de wereldeconomie. Als we ons richten op de Britse economie dan is het van belang om een aantal belangrijke economische indicatoren te onderzoeken om een conclusie te kunnen geven over de gezondheid van de economie. Een van de belangrijkste elementen binnen een economie is het uitgavenpatroon van de gemiddelde consument.

Britse economie kan in een neerwaartse spiraal terecht komen

Op het moment dat de consumenten, als gevolg van een dalend consumentenvertrouwen, minder geld gaan uitgaven, zullen de bedrijven hier uiteindelijk de nare gevolgen van gaan ondervinden. Als reactie daarop zal de productie verlaagd worden en dat heeft dan weer grote consequenties voor de werkgelegenheid. Met als dramatisch gevolg dat de werkloosheid zal gaan toenemen en dat we in een negatieve spiraal terecht komen. barclays-retail Op basis van de bovenstaande grafiek, afkomstig van zakenbank Barclays, mogen we zeggen dat we op dit moment te maken hebben met een redelijk zorgwekkende situatie. Barclays verwacht namelijk dat de consumentenuitgaven in de toekomst verder zullen gaan afnemen. De Brexit heeft geleid tot enorme onzekerheid onder de bevolking en als gevolg daarvan kunnen de consumenten hun hand op de knip gaan houden. Met het bovengenoemde scenario als direct gevolg…