Europese aandelen goedkoop Europa is klaar voor een inhaalbeweging. Amerikaanse aandelen staan al jaren bovenaan de lijst met best presterende aandelen ter wereld. Europese aandelen blijven sterk achter. Europa is een puinhoop, Europese aandelen daalden na de Brexit tot 10% op 1 dag én ze zijn goedkoop. Is dit het ideale moment om te kopen? Vanuit historisch perspectief kunnen we zien dat Europese en Amerikaanse aandelen een gelijkaardige return op de mat kunnen leggen. Maar de ene keer presteert het oude continent beter en de andere keer presteren aandelen van over de plas beter. Europese aandelen vs Amerikaanse Op de 2e grafiek kunnen we de prestatie zien over een gemiddelde periode van 5 jaar. Van 2002 tot 2010 presteerden Europese aandelen veel beter over een periode van 5 jaar. Maar sinds de financiële crisis zijn de rollen omgekeerd. De laatste 5 jaar outperformde Amerikaanse aandelen de Europese met 60%.

Europese aandelen vs Amerikaanse 5 jaar gemiddeld rendement

Europese aandelen zijn goedkoop

Dat uit zich dan ook direct in het verschil in waardering tussen de beide continenten. Alleen op het gebied van dividendrendement ligt men voor in Europa, maar dat is juist een positief signaal. De belangrijke CAPE-ratio ligt in de Verenigde Staten maar liefst 70% hoger dan in Europa. Waardering geeft een goed idee waar je beter kan beleggen, niet wanneer. Het kan dus goed zijn dat Amerikaanse aandelen nog duurder worden en Europese aandelen nog goedkoper. Maar op (lange) termijn zal de appetijt weer keren naar Europese aandelen ten nadelen van Amerikaanse aandelen. Waardering europese aandelen

Europese aandelen: nu of nooit

De problemen in Europa zijn groot. Er is de chaos en onzekerheid na de Brexit, de slechte demografie, een onbestaande economische groei, negatieve rentevoeten, politieke instabiliteit, … Maar zei een van de beste beleggers ooit niet dat je moet kopen op het moment dat het slecht gaat?