stembus

Een onlangs uitgevoerd onderzoek van ‘Journal of Democracy’ maakt pijnlijk duidelijk dat het vertrouwen in de democratie afneemt. Uit het onderzoek komt nadrukkelijk naar voren dat met name de jongere generatie weinig heil ziet in het huidige stelsel van democratie.

democratie-belang

De bovenstaande grafiek, afkomstig van Journal of Democracy, laat zien dat met name de mensen die geboren zijn voor de Tweede Wereldoorlog grote waarde hechten aan de democratie. We zouden kunnen zeggen dat deze mensen weten hoe het is om te leven onder een dictatuur.

Het vertrouwen in de democratie neemt af

De jongere generatie lijkt steeds meer te twijfelen aan de effectiviteit van het democratische stelsel, omdat de verdeeldheid in de wereld groter lijkt dan ooit. Ondanks de globalisering lijken de mensen elkaar steeds minder te vertrouwen. Daarnaast zorgt de angst voor terrorisme er voor dat de stemmers meer behoefte hebben aan een sterke leider.

Toch is het behoorlijk pijnlijk te noemen dat slechts 32% van de Amerikanen, die na het jaar 1980 geboren zijn, het essentieel vindt om in een land te leven waarbij er een democratisch systeem gehandhaafd wordt. In Europa is dit percentage slechts 44%.

Misschien is het voor de jongere generatie de hoogste tijd om in gesprek te treden met de oudere generatie. Zij zullen het belang van een democratie kunnen benadrukken!