stock market4 Ondanks een zevenjarig durende Bull Market belegt meer dan de helft van de Amerikanen op dit moment niet in de aandelenmarkten. Dit is tenminste de conclusie van het onderzoek dat door Bankrate Money Pulse is verricht. Daarbij valt voornamelijk op dat de jongeren op dit moment niks moeten hebben van aandelen. jongeren-aandelen-1 Op de eerste staafgrafiek kunnen we zien dat 54% van de Amerikanen geen aandelen in bezit heeft. Daarbij valt op dat de Amerikanen in de leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar zich totaal niet bezig houdt met de eventuele rendementen die behaald kunnen worden op de aandelenmarkten. Ruim 65% van de jongeren geeft immers aan dat het de beurs de rug toekeert. Als we de tweede grafiek bekijken dan valt op dat hoe jonger de Amerikanen zijn, hoe minder geïnteresseerd ze zijn in aandelen. Zo geeft ruim 80% van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar aan dat het geen aandelen in bezit heeft.

Jongeren hebben geen kennis van de aandelenmarkten

jongeren-aandelen-2 De grootste reden waarom het merendeel van de jongeren onder de 26 jaar niet geïnteresseerd is in de aandelenmarkten komt door het feit dat ze er simpelweg te weinig over weten. Ruim 47% van de ondervraagde jongeren geeft aan dat het geen kennis heeft van de bewegingen op de markten. Voor de aandelenmarkten schuilt echter het gevaar dat er steeds minder vraag naar aandelen zal gaan komen. Deze generatie jongeren zal immers straks de ‘Baby Boomers’ moeten gaan vervangen. Vooralsnog lijkt dat uit te draaien op een doemscenario voor de aandelenmarkten.