storm

We zijn tegenwoordig snel geneigd om te zeggen dat de financiële crisis achter onze rug ligt. Als we ons richten op de meeste economische indicatoren, dan mogen we inderdaad zeggen dat de crisis voor een groot gedeelte is teniet gedaan. Maar, dat betekent niet dat iedereen het ook daadwerkelijk zo voelt.

De financiële crisis heeft er in Amerika in ieder geval voor weten te zorgen dat het verschil tussen arm en rijk alleen maar groter is geworden. Donald Trump is hier een mooi voorbeeld van, want hij liet onlangs tijdens een toespraak schaamteloos weten dat het ‘good business’ was om te profiteren van de zwakkere bevolking.

Financiële crisis is nog steeds voelbaar

crisis-amerika

Als we ons richten op de Amerikaanse arbeidsbevolking die in het bezit is van een bachelor-diploma, dan valt op dat zelfs deze groep mensen nog last heeft van de financiële crisis. Op de grafiek hierboven, afkomstig van Nancy Folbre, is te zien dat deze groep qua salaris nog niet op hetzelfde niveau zit als voor de huizenmarktcrisis het geval was. Ten opzichte van het jaar 2000 ziet het plaatje er helemaal belabberd uit.

Deze grafiek maakt duidelijk dat we moeten oppassen wanneer we zeggen dat de crisis achter de rug ligt. Niet iedereen denkt daar namelijk hetzelfde over.