brussel

De middenklasse vertegenwoordigt in de meeste Westerse landen het grootste gedeelte van de bevolking. De middenklassen zijn voor de Westerse politieke partijen uitgegroeid tot de grootste doelgroep binnen de campagnes. Donald Trump heeft bewezen dat je kunt winnen door vol in te spelen op de onvrede die er onder deze groep heerst.

middenklasse-banen

Op de bovenstaande staafgrafiek, afkomstig van Business Insider, is te zien waarom de middenklasse zo’n belangrijke doelgroep is. De werknemers binnen de middenklasse beschikken vaak over het nodige basisonderwijs, maar deze banen zijn de afgelopen jaren in grote mate verplaats naar lagelonenlanden, of door robots vervangen. En dat is de reden dat deze groep mensen vandaag de dag zo ontevreden is.

Verdeeldheid binnen de middenklasse is groot

Uiteraard zijn er ook mensen binnen de middenklasse die wel tevreden zijn en beschikken over een mooie baan. Maar, een groot gedeelte van deze groep laat de laatste jaren steeds meer merken dat het ontevreden is over de huidige economische omstandigheden en sommigen voelen zich zelfs onzeker over hun toekomst.

Met name Trump heeft perfect ingespeeld op de onvrede binnen de Amerikaanse middenklasse. Hij liet weten dat hij een muur wil bouwen om de illegale Mexicanen tegen te houden. Daarnaast wil hij de banen terughalen naar de Amerikaanse fabrieksgebieden. Ook de politiek in Europa moet wakker worden dat het met name haar pijlen moet richten op de middenklasse. Daar zit namelijk het echte probleem.