Het Covid-19 virus raast al gedurende zes maanden over de hele wereld. Volgens afzonderlijke analyses van arbeidseconomen en Reuters is er nu bewijs dat de Amerikaanse arbeidsmarkt blijvende schade zal oplopen.

De pensioneringen drijven in snel tempo op, werklozen blijven langer thuis en tijdelijke werklozen worden permanent werkloos. Deze trends kunnen op korte termijn wegen op het economisch herstel van de Verenigde Staten en op de langetermijnvooruitzichten van het land.

De economische groei is afhankelijk van het aantal mensen dat effectief aan het werk is. Als er meer mensen op pensioen gaan of van de arbeidsmarkt worden geweerd, zal de groei en dus ook het herstel trager verlopen.

Kathryn Anne Edwards, arbeidseconoom bij Rand Corp, stelt:

De vraag is hoeveel schade al deze zaken werkelijk zullen aanrichten.

Andere situatie dan in 2008

De situatie doet het debat van tien jaar geleden weer oplaaien over hoe werkloosheid kan leiden tot blijvende economische littekens. De omstandigheden zijn echter niet volledig hetzelfde als in 2008.

De recessie van 2008 was sterk voelbaar in de bouw- en productiesector. De Covid-19 pandemie heeft dan weer geleid tot banenverlies in de dienstensector. Hiernaast heeft het de bijkomende complicatie van de sluiting van scholen en de bezorgdheid over de veiligheid van kinderdagverblijven en verzorgingstehuizen met zich meegebracht.

Volgens verschillende economen zou het herstel deze keer echter moeizamer kunnen verlopen. Van de 7,6 miljoen mensen die vanaf juni tijdelijk werkloos waren, werd het aantal dat tegen juli werk had gevonden – 2,4 miljoen – overschaduwd door de 2,8 miljoen die ofwel de arbeidsmarkt volledig verlaten hadden of die niet meer verwachtten dat zij nog een job zullen kunnen bemachtigen.

Bron: Reuters

Foto: iStock

Reacties