De wereldwijde oliemarkt is één van de grootste verliezers van de Covid-19 pandemie. Volgens BP, één van de grootste oliemaatschappijen ter wereld, kan de vraag naar olie vorig jaar een piek hebben bereikt. Het is mogelijk dat de wereldwijde markt voor ruwe olie misschien nooit meer zal herstellen naar het niveau van 2019.

In een nieuw rapport dat maandag is gepubliceerd, schetst het bedrijf 3 scenario’s voor de vraag naar energie. Al deze scenario’s impliceren een daling van de vraag naar olie in de komende 30 jaar.

De omvang en het tempo van de daling zal worden gestimuleerd door de toenemende efficiëntie bij andere energievormen en de elektrificatie van het wegvervoer.

3 scenario’s

In een “business-as-usual” scenario, waarin het overheidsbeleid en de sociale voorkeuren op dezelfde manier evolueren als in het recente verleden, neemt de vraag naar olie licht toe na de klap van het Covid-19 virus. Rond 2025 zal er een plateau worden bereikt waarna de vraag na 2030 zal beginnen dalen.

In de twee andere scenario’s, waarin overheden agressievere maatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en er aanzienlijke verschuivingen zijn in het maatschappelijk gedrag, zal de vraag naar olie zich nooit volledig herstellen. Dit zou betekenen dat de vraag naar olie in 2019 zijn hoogtepunt zou hebben bereikt.

Het nieuwe rapport is een grote verandering in de houding van BP ten opzichte van vorig jaar. Het bedrijf verwachtte toen dat de vraag naar olie tot in de jaren 2030 zou blijven groeien.

OPEC

Volgens de OPEC zal een heropleving van het Covid-19 virus, zwaar wegen op de economische activiteit. De organisatie verklaarde dat de vraag naar olie in 2021 naar verwachting langzamer zal groeien dan eerst werd gedacht.

De OPEC is wel optimistischer over de toekomst. Het verwacht dat het ergste achter de rug is en dat de vraag naar olie in de eerste helft van 2021 weer zal toenemen.

Mohammad Barkindo, secretaris-generaal van de OPEC, stelt:

We blijven voorzichtig optimistisch dat het ergste achter de rug is en dat het herstel is begonnen. De vorm van dat herstel blijft echter nog steeds omstreden.

Bron: CNN

Foto: iStock

Reacties