huis-huizenmarkt De afgelopen twee jaar is er met veel lof gesproken over de herstelbeweging die gaande was binnen de Amerikaanse huizenmarkt. Deze huizenmarkt is tijdens de financiële crisis als een van de hardste in de wereld geraakt, omdat in Amerika al deze ellende is begonnen. Ondanks deze overtuigende herstelbeweging, maakt Morgan Stanley zich zorgen om de toekomst. non-residential-permits-cotd Ellen Zentner, econoom bij Morgan Stanley, laat weten dat er de afgelopen maanden minder bouwvergunningen zijn verstrekt. Door deze afname staat de Amerikaanse huizenmarkt volgens haar op wankelen. De verleende vergunningen zijn immers een indicator van de toekomstige bouwactiviteiten. De verwachting is daarom ook dat de bouwuitgaven de komende maanden zullen gaan afnemen.

Afkoeling binnen de Amerikaanse huizenmarkt?

Morgan Stanley is niet de enige die waarschuwt voor de Amerikaanse huizenmarkt. Eerder lieten ook Deutsche Bank en Pimco al weten dat ze zich grote zorgen maken om de gezondheid binnen deze turbulente markt. Terwijl de Amerikaanse consumentenuitgaven op hoog niveau blijven, vernemen we vanuit diverse hoeken dat het met de bedrijfsinvesteringen er wat minder voorstaan. Ook binnen de bouwsector kan het de komende tijd hard achteruitgaan. Het is voor de Amerikaanse economie te hopen dat de consumenten niet de hand op de knip zullen gaan houden.