Volgens zakenbank Morgan Stanley stevent de wereldeconomie af op een recessie. Dit is althans de conclusie van een nieuw rapport dat recent is gepubliceerd door de Amerikaanse zakenbank. Volgens de economen van de bank kunnen de politieke en geopolitieke risico’s er voor gaan zorgen dat consumenten hun hand op de knip gaan houden. En uiteraard heeft een dergelijk proces grote gevolgen voor de groei van de economie. Op dit moment worden we geconfronteerd met de vluchtelingencrisis, de bedreiging van ISIS en de politieke spanningen. Deze politieke spanningen kunnen we onder andere vinden in Amerika waar Donald Trump een steeds grotere kans op de eindzege lijkt te hebben. Daarnaast staat binnenkort in het Verenigd Koninkrijk het Britse referendum op het programma. recessie-vertrouwen Volgens de Morgan Stanley economen Chetan Ahya, Elga Bartsch en Jonathan Ashwort kunnen al de bovengenoemde risico’s een groot effect gaan hebben op het vertrouwen van de consumenten. Op de grafiek hierboven kunnen we zien dat dit vertrouwen al aan het dalen is.

Een wereldwijde recessie ligt op de loer

Op het moment dat de angst onder de consumenten echt toeslaat, dan zullen zij geneigd zijn om zo min mogelijk geld uit te geven in verband met de onzekerheid van de toekomst. Op dat moment zal de vraag naar producten gaan afnemen en zal de productie ook een halt toegeroepen moeten worden. Met als gevolg dat er minder arbeiders nodig zijn en dat de gehele economie in een neerwaartse spiraal terecht komt. Volgens Morgan Stanley is het nog niet zo ver, maar het moet de komende maanden niet teveel gaan tegenzitten. We zijn in ieder geval gewaarschuwd!

>> Bescherm uw vermogen voor een wereldwijde crisis <<