Tot voor kort moesten we in Japan, Australië, China of Zuid-Korea zijn voor miljardeninvesteringen in waterstof maar op de laatste dag van februari bekende ook Nederland kleur wat de keuze voor zijn energie van de toekomst betreft.

En hoe! Liefst 2,8 miljard euro wordt in de komende 12 jaar geïnvesteerd om tegen 2030 emissievrije waterstof grootschalig en rendabel te produceren, gebruiken en transporteren.

Het Integraal Waterstofplan Noord-Nederland wil de toekomstige productie van waterstof nu al afstemmen op de vraag en de gegarandeerde beschikbaarheid wat voor een zo groot mogelijke zekerheid bij alle betrokken partijen moet zorgen. Men wil installaties ontwikkelen voor de productie van 100 MW groene waterstof en 1,2 GW blauwe waterstof.

BeursBrink Waterstof Beleggen

Bron: BeursBrink

Bij groene waterstof gebeurt de elektrolyse rechtstreeks met energie uit hernieuwbare bronnen zoals zon of wind. Blauwe waterstof wordt aangemaakt uit fossiele bronnen (veelal gas) maar met het afvangen en opslaan van de vrijgekomen CO2.

Voldoende duurzame energie

De architecten van het plan maken zich sterk dat het noorden van Nederland voldoende duurzame energie heeft om dit doel te realiseren. Het plan is nochtans zeer ambitieus als je weet dat de grootste elektrolyse installatie ter wereld momenteel een capaciteit van 5 MW heeft. Eerder deze week werd een Canadees project voor een 20 MW installatie aangekondigd.

Voor het gebruik van de geproduceerde waterstof zou er alvast geen probleem zijn. Zo werden er al toepassingen aangekondigd voor elektriciteitsproductie door Nuon, het verwarmen van een wijk in Hoogeveen, als brandstof voor bussen en veegwagens en voor industriële processen in Eemshaven, Delfzijl en Emmen.

Nederland zet zich met dit investeringsplan op de internationale kaart. Wie waterstof nog als een ‘ver van mijn bed show’ beschouwde moet zijn visie herzien. Vanaf nu zitten we er middenin!

Bron: groningen-seaports.com

Reacties