Negatieve rente experiment De rente op Duitse 10-jarige staatsobligaties is eerder deze week voor het eerst onder nul gedoken. Volgens Andy Bosomworth, portefeuillebeheerder bij vermogensbeheerder PIMCO, is het niet uitgesloten dat die negatieve rente voor een lagere tijd aanhoudt zoals in Zwitserland.

Join the Club

Duitsland en Zwitserland hebben veel verschillen, ook al liggen de landen dicht bij elkaar, onderstreept Bosomworth. Maar eerder deze week verdween alvast één verschil: voor het eerst zijn er nu ook in Duitsland negatieve rendementen op de tienjaars staatsobligaties waargenomen, net als in Zwitserland. Dat komt deels door de stijgende onzekerheid of de Britten zullen stemmen om de Europese Unie wel of niet te verlaten, deels door het negatieve rentebeleid en de maandelijkse opkopen van € 80 miljard aan obligaties door de ECB, en deels door langjarige invloeden die leiden tot lagere investeringen en een oplopende spaarquote. filedr “Die negatieve rente is totaal nieuw voor Duitsland maar is een oud fenomeen voor Zwitserland”, benadrukt Bosomworth. “De rente op Zwitserse tienjaars staatsobligaties is sinds begin 2015 negatief, en staat nu op minus 0,5%. De Zwitserse obligatiemarkt heeft dit onbekende terrein in elk geval al in kaart gebracht.”

Negatieve rente blijft

“Ook al kunnen negatieve rentes best worden omschreven als onnatuurlijk, en zijn negatief renderende obligaties zeker geen daverende investering, toch doen beleggers er goed aan om oog te hebben voor de financiële geschiedenis,” gaat de beheerder van PIMCO verder. Hij herinnert ook aan John Maynard Keynes die zei dat de markt langer irrationeel kan zijn dan men solvabel kan blijven. En de geschiedenis herinnert ons ook aan de Japanse staatsobligatiemarkt, die in de jaren negentig “Widowmaker” werd genoemd omdat de obligatierendementen de zwaartekracht bleken te kunnen trotseren. We zijn dus nog niet van plan om het ??einde van deze fenomenale bull-markt voor wereldwijde staatsobligaties af te kondigen en een snel einde te zien van Duitse negatieve rentes.