(ABM FN-Dow Jones) De teruggeschroefde productie van Saudi-Arabië heeft er in december voor gezorgd dat het mondiale aanbod van olie daalde, maar productiestijgingen bij andere OPEC-leden deden dit effect deels teniet. Dit bleek donderdag uit het olierapport van het Internationaal Energieagentschap.

IEA stelde dat de productiedaling van 200.000 vaten per dag in Saudi-Arabië in combinatie met een seizoensgebonden daling in de productie van biobrandstoffen, ervoor zorgden dat het mondiale olie-aanbod met 780.000 vaten per dag terugliep.

IEA liet de verwachtingen voor de olievraag in 2019 en 2020 onveranderd op een stijging van respectievelijk 1 miljoen en 1,2 miljoen vaten per dag. Ook de voorziene productiegroei van niet-OPEC-leden in 2020 werd gehandhaafd op 2,1 miljoen vaten per dag.

Wel stelde het IEA de verwachtingen voor de productiegroei in 2019 van niet-OPEC-landen met 100.000 vaten per dag opwaarts bij tot 2 miljoen vaten per dag.

Het IEA wees erop dat de beslissing van de OPEC en de partnerlanden over verdere productieverlagingen van vorige maand, pas in januari effect sorteert. Dit betekent dat Saudi-Arabië zich, ondanks verhitte discussies tijdens de OPEC-vergadering in Wenen, toch flink inzette om de productie omlaag te krijgen. Vorige maand lieten diverse afgevaardigden uit Saudi-Arabië weten niet tevreden te zijn over de naleving van de productieafspraken door sommige andere landen.

OPEC+ sprak in december af om tot eind maart nog eens 500.000 vaten per dag minder te produceren. Er was al een verlaging van 1,2 miljoen vaten per dag.

Hoewel Saudi-Arabië zich inspande om de olieproductie verder terug te schroeven dan afgesproken, voerden andere olielanden de productie juist op. Daardoor daalde de totale OPEC-productie met slechts 180.000 vaten per dag in december.

Vooral in Angola trok de productie aan, met wel 130.000 vaten per dag. 

Tijdens de OPEC+-bijeenkomst vorige maand, stormden Angolese afgevaardigden nog woedend de vergaderzaal uit nadat de Saudische energieminister Abdulaziz bin Salman hen niet had uitgenodigd voor een eerdere bijeenkomst met Rusland.

Het IEA wees ook op kleinere productiestijgingen in Congo, Equatoriaal-Guinea, Gabon en Venezuela, dat is vrijgesteld van de productiebeperkingen vanwege de slechte economische omstandigheden in het Midden-Amerikaanse land.

De gestegen productie bij niet-OPEC-leden is een van de redenen geweest om productieafspraken te maken. Het IEA verwacht dat de olieproductie in Noorwegen, Brazilië, Canada, Australië en Guyana vermoedelijk niet zal afnemen in het komende jaar. De verdere stijging van de productie uit deze landen zal vermoedelijk het effect van een afnemende productiegroei in de Verenigde Staten beperken, aldus het IEA. 

Wel zal de bijdrage van de VS aan de niet-OPEC-olieproductie in 2020 dalen tot 52 procent. Dit was gemiddeld in de afgelopen drie jaar nog 84 procent. 

Door: ABM Financial News.
[email protected]
Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Reacties