GdF Suez is een bekend nutsbedrijf

In de sector van de nutsvoorzieningen voltrekken zich grote veranderingen, waarbij op de achtergrond de duurzame energiebronnen nu toch een aanvaardbaar alternatief lijken te worden. Dat maakt dat de traditionele spelers op de markt hun strategie moeten herdenken. Bovendien spelen nog andere factoren een rol. De vrees voor een nieuwe recessie doet beleggers een lagere vraag naar elektriciteit verwachten, zo lazen we in een rapport opgesteld door investment broker Leleux. Dat de grote Europese nutsbedrijven de afgelopen maanden niet sterk presteerden op de beursvloer mag geen verrassing zijn. Immers, het businessmodel van deze groepen (zoals GDF Suez, RWE of E.ON) is de levering van energie aan de Europese industrie. De voornaamste afnemers van de door deze nutsbedrijven geproduceerde electriciteit en gas zijn grote verbruikers uit de staal- en chemische industrie. Of met andere waarden bedrijven uit cyclische sectoren, aldus het team van Leleux. De vrees voor een vertragende economische groei in de eurozone (misschien zelfs wel een nieuwe recessie) zou tot minder activiteit in deze sectoren leiden, redeneerden de beleggers.

GdF Suez kan interessant zijn voor de trader

En dan zullen bedrijven zoals ArcelorMittal of BASF minder energie verbruiken waardoor de omzet- en winstperspectieven voor GDF Suez en de sectorgenoten van dit bedrijf onder druk komen. Daarnaast mag men ook niet uit het oog verliezen dat de Europese groothandelsprijzen voor elektriciteit in het zog van dalende olie- en grondstoffenprijzen eveneens in een dalende trend zitten. In dat verband kunnen de mensen van Leleux we nog wel opmerken dat er enig soelaas komt voor GDF Suez: de nutsgroep koopt gas aan onder de vorm van “oil-linked contracts” waardoor de olieprijsdaling met een vertraging van ongeveer 6 maanden tot lagere uitgaven voor gasaankopen zal leiden. De koersdaling van juni 2014 bestaat tot op heden uit 3 fases waardoor de koersdaling eerder een correctie is: boven 20 euro wordt een koopsignaal voor de lange termijn gegenereerd. Op korte termijn kan de koers de “gap” tussen 18,17 en 18,41 euro nog sluiten. Conclusie mag luiden dat de koers een correctie lijkt door te maken, een nieuwe laatste uitschuiver tot onder 16 euro sluit Leleux niet uit. Geïnteresseerde beleggers krijgen daarom het advies om nog even te wachten met kopen. Met de Trading Almanak krijgt u de kans om interessante tradingaandelen te ontdekken