Iedereen weet wel dat het erg handig is om wat extra geld opzij te hebben liggen voor onvoorziene gebeurtenissen. We zouden dus min of meer kunnen spreken van een ‘opgebouwde voorziening’. Toch hebben mensen de neiging om weinig geld opzij te leggen op het moment dat er sprake is van economische voorspoed. En juist dat is erg gevaarlijk.

Forbes heeft onlangs een uitgebreid onderzoek verricht onder de Amerikanen. Uit dit onderzoek kwamen schokkende resultaten naar voren. Zo is op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Statista, te zien dat 34% van de Amerikaanse respondenten helemaal geen spaargeld heeft. Daarnaast heeft 35% minder dan $ 1.000 spaargeld. Met andere woorden heeft 69% van de Amerikanen minder dan $ 1.000 spaargeld (ervan uitgaande dat dit onderzoek representatief is).

Juist nu moet je spaargeld opbouwen

De geschiedenis leert ons dat mensen vaak geneigd zijn om volop van het leven te genieten op het moment dat het economische klimaat gunstig is en ze daarnaast sterk vertrouwen hebben in de toekomst. Het verleden heeft echter ook uitgewezen dat mensen vaak op het verkeerde moment genieten van het leven. Juist in tijden van economische voorspoed moeten mensen namelijk een ‘buffer’ opbouwen voor slechtere tijden.

Op het moment dat mensen met recessies geconfronteerd worden, hebben ze vaak niet genoeg middelen voorhanden om de tegenvallers op te vangen. Een soortgelijk scenario is ook zichtbaar bij overheden. Ook overheden bouwen vaak te weinig reserves op ten tijde van economische voorspoed. En dat heeft in het verleden tot tal van onwenselijke gebeurtenissen geleid. Zo heeft de coronacrisis ons opnieuw laten zien hoe belangrijk het is om ‘reserves’ achter de hand te hebben.

Vrees jij ook een nieuwe aandelencrash?

De beurs stijgt al ruim 8 jaar! Daarmee nadert het einde van de huidige cyclus nu met rasse schreden. Een crash van de aandelenmarkt dringt zich op. Slimme beleggers nemen nu actie, voor het te laat is.

Ontvang HIER jouw gratis exemplaar van het Crash Kompas (een must voor iedere belegger die geld wil verdienen tijdens de volgende aandelencrash)