Aandelen Wat voor soort beursjaar wordt 2015? Het definitieve antwoord op die vraag kennen we natuurlijk pas per 31 december 2015, maar aan de vooravond van het nieuwe jaar werd toch heel wat werk verzet wat betreft het peilen van het sentiment bij de beleggers. En wat blijkt: de meeste beleggers vrezen dat we ons weer in een TINA situatie bevinden, wat betekent dat er geen aantrekkelijke alternatieven voor aandelen voorhanden zijn. De BeleggersBarometer meet maandelijks het vertrouwen van de Belgische particuliere beleggers. Deze drukt met andere woorden het “beleggerssentiment” uit. Dit onderzoek, dat uitgevoerd wordt door TNS, is een initiatief van ING in samenwerking met Universiteit Gent, De Tijd en L’Echo. Tot en met mei 2011 gebeurde de enquête telefonisch, sinds juni 2011 wordt ze online afgenomen.

Weinig alternatieven voor aandelen

De ING-BeleggersBarometer steeg licht in november maar bleef onder het neutrale niveau van 100 punten steken. De sociaal-economische onrust blijkt volgens Peter Vanden Houte, chief economist ING België, op het vertrouwen te wegen. Ook voor 2015 zijn de economische verwachtingen niet hooggespannen. Toch lijken er voor de meeste beleggers in 2015 weinig alternatieven te zijn voor aandelen. De ING-BeleggersBarometer klautert in november lichtjes hoger tot 98 punten (komende van 95 punten in oktober). Dat blijft onder het neutrale niveau van 100 punten, wat erop wijst dat de Belgische belegger de financieel-economische omgeving nog steeds met enige argwaan bekijkt. Een ruime meerderheid van de beleggers (38%) ziet de recente conjunctuurevolutie somber in. Slechts 23% van de beleggers is er positief over. In Franstalig België zijn er duidelijk minder mensen met een positieve conjunctuurinschatting (16%) dan bij de Nederlandstaligen (26%). Ander interessant gegeven is dat de 65-plussers duidelijk optimistischer zijn dan de werkende bevolking. Dit is vermoedelijk te danken aan de zeer lage inflatie, die traditioneel gunstiger wordt ervaren door ouderen dan door jongeren (die meestal nog schulden hebben af te betalen). Welke aandelen komen in 2015 in aanmerking? Klik hier en maak kennis met onze strategie voor het komende jaar