Beleggers hopen nog altijd dat de Federal Reserve de inflatie kan afremmen zonder de economie in een recessie te storten. Een zogenaamde zachte landing. Volgens Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Federal Reserve, is dit echter ijdele hoop.

Greenspan gelooft dat een recessie de meest waarschijnlijke uitkomst is van de agressieve renteverhogingen van de Federal Reserve om de inflatie te beteugelen. Hij sluit zich aan bij een groeiende groep van economen die een naderende economische krimp voorspellen.

Zijn opvattingen zijn bijzonder belangrijk. Greenspan was niet alleen 5 keer voorzitter van de Fed onder 4 verschillende presidenten tussen 1987 en 2006, maar hij was ook de laatste voorzitter die met succes een zachte landing bewerkstelligde, in 1994. In de 12 maanden na februari 1994 verdubbelde Greenspan de rente bijna tot 6% en slaagde hij erin de economie stabiel te houden en een recessie te vermijden.

Werk is nog niet klaaar

De Fed heeft de rente vorig jaar zeven keer verhoogd en het tarief dat banken elkaar in rekening brengen voor daggeldleningen opgetrokken tot 4,25%-4,5%, het hoogste percentage sinds 2007. Fed-functionarissen verwachten nog steeds een renteverhoging met nog een procentpunt, volgens de prognoses die zij tijdens hun monetaire beleidsvergadering van december bekendmaakten.

De loonstijgingen en bij uitbreiding de werkgelegenheid, moeten nog verder afnemen opdat een terugval van de inflatie meer dan tijdelijk zou zijn, aldus Greenspan. Greenspan betwijfelt of de Fed de rente binnenkort zal verlagen omdat de inflatie weer zou kunnen oplaaien en we dan weer terug bij af zouden zijn. Dit zou bovendien de geloofwaardig van de centrale bank kunnen schaden.

Desondanks ziet Greenspan wel nog goed nieuws voor beleggers aan de horizon. De markten zullen volgens hem niet meer zo onrustig zijn als in 2022. Het vorig jaar gaat immers zeer moeilijk zijn om te overtreffen in termen van volatiliteit.

Bron: CNN
Foto: iStock