spaarvarken-stuk

Het scenario van een eenmalige vermogensbelasting wint internationaal gezien steeds meer veld. De overheden zijn momenteel de juiste formule aan het uitwerken onder welke vorm zo’n eenmalige vermogensbelasting ingevoerd kan worden. De details moeten nog ingevuld worden maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn. Eén zaak staat echter als een paal boven water: de man in de straat zal weliswaar geleidelijk ingepompt worden dat een eenmalige vermogensbelasting onvermijdelijk is geworden en bovendien in zijn eigen voordeel, maar de uiteindelijke invoering zal als een dief in de nacht gebeuren. De autoriteiten willen in ieder geval een bank run voorkomen. Eigenlijk staan de overheden met de rug tegen de muur. Alle andere middelen zijn uitgeput en dus zit er niets anders op dan te kiezen voor de weg van de minste weerstand. Want bekeken van de kant van de overheid kan een eenmalige vermogensbelasting als dusdanig beschouwd worden.

Een vermogensbelasting zal iedereen raken

De vraag is alleen aan welk percentage gedacht moet worden. Een vermogensbelasting van 10 procent lijkt aanvaardbaar voor de overheden in de westerse wereld. Het zou dus bij een eenmalige operatie blijven hoewel velen er aan twijfelen of 10 procent wel zal volstaan om tabula rasa te maken met de problemen uit het verleden. Waarom precies 10 procent? Uit een studie blijkt dat om de schulden van 15 landen uit de Eurozone terug te dringen tot de niveaus van voor 2007 inderdaad een dergelijke ingreep noodzakelijk is. Voor wie de boodschap nog niet duidelijk genoeg heeft begrepen: de maatregel zal voor iedereen bedoeld zijn, niet alleen miljardairs of miljonairs. Iedereen die geld bij de bank heeft gedeponeerd zal de klos zijn, willen of niet. De gelukkigen die nooit gespaard en altijd goed geleefd hebben zullen de dans ontspringen. Ze zullen er ongetwijfeld geen ogenblik spijt van hebben er zo maar in het wilde weg op los te hebben geleefd.

>> Uw spaargeld is in gevaar – Bescherm uw vermogen snel <<