Tijdens de verkiezingscampagne in 2016 liet Donald Trump meermaals weten dat hij het begrotingstekort zou terugdringen indien hij president van de VS zou worden. Deze beloftes heeft Trump echter niet kunnen waarmaken. Onder zijn leiding is het begrotingstekort tijdens de afgelopen twee jaar alleen maar verder opgelopen. En de verwachting voor dit jaar ziet er ook dramatisch uit.

Volgens het Congressional Budget Office (CBO), de Amerikaanse rekenkamer, kan het Amerikaanse begrotingstekort aan het einde van dit jaar uitkomen boven de grens van 1 biljoen dollar. Eerder was de verwachting dat die grens pas in 2022 overschreden zou worden. Mocht het Amerikaanse begrotingstekort boven de magische grens van 1 biljoen dollar uitkomen, dan zou dat de eerste keer zijn sinds het jaar 2012. In de periode 2009-2012 kwam het begrotingstekort jaarlijks boven die grens uit en dat was voornamelijk te wijten aan de financiële crisis.

Trump geeft meer geld uit dan dat er binnenkomt

Op de bovenstaande staafgrafiek, afkomstig van Bloomberg, is te zien dat het Amerikaanse begrotingstekort naar alle waarschijnlijkheid tijdens de eerste negen maanden van dit jaar zal oplopen tot een kleine 800 miljard dollar. En daarmee wordt er een vervolg gegeven aan de stijgende trend van de afgelopen jaren.

Volgens diverse economen kan het huidige begrotingstekort grote gevolgen gaan hebben voor toekomstige generaties. Normaliter zou er namelijk juist in deze tijd, van economische voorspoed, sprake moeten zijn van een begrotingsoverschot in plaats van een begrotingstekort.

Vrees jij ook een nieuwe aandelencrash?

De beurs stijgt al ruim 8 jaar! Daarmee nadert het einde van de huidige cyclus nu met rasse schreden. Een crash van de aandelenmarkt dringt zich op. Slimme beleggers nemen nu actie, voor het te laat is.

Ontvang HIER jouw gratis exemplaar van het Crash Kompas (een must voor iedere belegger die geld wil verdienen tijdens de volgende aandelencrash)