Nadat de Amerikaanse inflatie in juli het hoogste peil in 13 jaar bereikte, heeft deze in augustus een adempauze ingelast. Toch blijven de prijsstijgingen onaangenaam hoog in vergelijking met voor de pandemie.

De consumentenprijzen zijn in augustus met 5,3% gestegen op jaarbasis, wat iets minder is dan de 5,4% in juni en juli. Als de meer volatiele artikelen zoals voedsel en energie buiten beschouwing worden gelaten, stegen de prijzen met 4% wat ook een kleinere stijging is dan in juli.

De prijzen zijn vorige maand over de hele linie gestegen, op slechts enkele uitzonderingen na. In veel productcategorieën nam de inflatie echter minder snel toe dan in juli. Dit gold ook voor de voedselprijzen die in augustus met 0,4% stegen, de traagste stijging sinds mei, en met 3% op jaarbasis.

Ondertussen daalden de prijzen voor vliegtuigtickets spectaculair met 9,1% en ook de kosten voor autoverzekeringen daalden in augustus. De prijzen van tweedehandsauto’s daalden in augustus dan weer voor het eerst sinds februari. Desondanks zijn deze de afgelopen 12 maanden met maar liefst 31,9% gestegen.

Geloofwaardigheid van de Fed

De inflatie blijft echter ruim boven het streefcijfer van de Federal Reserve van ongeveer 2%. Dit is van belang omdat het de taak is van de centrale bank om de prijzen stabiel te houden. Sinds het herstel is ingezet, is de inflatie sterk gestegen maar volgens de Federal Reserve is dit vooral te wijten aan tijdelijke factoren.

Niettemin heeft de centrale bank te kennen gegeven dat zijn binnenkort een deel van de economische noodmaatregelen zal gaan afbouwen, wat er ook voor zal zorgen dat de inflatie in toom wordt gehouden. Om de afbouw van stimuleringsmaatregelen te doen slagen, moet de economie echter sterk genoeg zijn om het herstel op eigen kracht verder te zetten.

De deltavariant en de gevolgen daarvan voor het herstel blijven één van de grootste economische risico’s voor de rest van het jaar en waarschijnlijk ook volgend jaar. Het verhoogde virusrisico kan de inflatie hoog houden en de knelpunten in de supply chain, waarmee producenten nu al kampen, verergeren.

Bron: CNN

Foto: iStock

Reacties