Door het gevoerde overheidsbeleid van Donald Trump loopt het Amerikaanse begrotingstekort alleen maar verder op. Dit is uiteraard een groot probleem waarvoor de toekomstige Amerikaanse generatie zal moeten opdraaien. Dat is dus het probleem op lange termijn. Op korte termijn speelt het probleem van een stijgende rente.

Tijdens de afgelopen jaren stonden de wereldwijde rentes op recorddieptepunten. Ook de Amerikaanse centrale bank hanteerde een rente die tussen de 0% en 1% schommelde. Maar, de afgelopen twee jaar is er behoorlijk wat veranderd binnen de Amerikaanse landsgrenzen. Door het strengere monetaire beleid van de Fed zijn de Amerikaanse rentestanden in korte tijd werkelijk door het dak gevlogen. En dat heeft grote gevolgen voor de Amerikaanse schatkist.

Amerikaanse staat heeft voornamelijk kortlopende leningen in bezit

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Deutsche Bank, is te zien dat het overgrote deel van de Amerikaanse staatsschuld op dit moment gefinancierd is met kortlopende staatsobligaties (korter dan 5 jaar). En dat is een groot probleem aangezien deze schulden de komende jaren dus opnieuw gefinancierd zullen moeten worden tegen hogere rentetarieven.

Het is wel opvallend dat de Amerikaanse overheid zo laconiek gehandeld heeft. Zo laten de economen van Deutsche Bank weten dat de Amerikaanse staat tijdens de afgelopen jaren tegen een gunstig rentetarief haar kortlopende schulden had kunnen omzetten in langlopende schulden. En die fout kan ze in de toekomst duur komen te staan.