Er zijn 1.440 minuten in een dag. Dat is voor iedereen hetzelfde. Of je nu rijk of arm bent, jong of oud, iedereen moet het doen met 1.440 minuten in een dag. Gedurende 1.200 minuten per dag doet iedereen ook hooguit hetzelfde. Het zijn die 240 overige minuten die het verschil maken.

Werken, verplaatsen, slapen, eten, wassen, aankleden, … gedurende 1.200 minuten per dag is iedereen, rijk of arm, met veelal dezelfde activiteiten bezig, zegt Tom Corley die 3 jaar lang 233 rijke mensen en 128 arme mensen interviewde. Hij kwam er achter die andere 240 minuten het grootste verschil maken.

Dit is waar de rijken zich onderscheiden van de rest

80% is 60 minuten per dag bezig met dagdromen

De rijken dagdromen niet zomaar, ze jagen hun droom na. Ze denken na over wat ze willen bereiken en hoe ze dat gaan doen. Ze denken na welke doelen ze moeten stellen.

80% is 60 minuten per dag bezig met bijleren

Iedere dag proberen de rijke mensen iets bij te leren. Ze nemen tijd om te lezen, te luisteren naar podcasts, … die hen helpen om beter ter worden.

Bijna 100% doet aan sport gedurende 30 minuten

Sport zorgt voor een betere gezondheid en een betere mentale gezondheid. Je kan nu eenmaal geen geld verdienen vanuit een ziekenhuisbed. Het vermindert ook het risico op ziekte en reduceert de effecten van stress. Ten slotte worden ze er zelfs gelukkiger van.

Bijna 90% bouwt aan zijn relaties gedurende 30 minuten

Het is niet alleen belangrijk wat je kent, maar ook wie je kent. Netwerken is een belangrijk onderdeel. Iedereen is een expert op een bepaald gebied en je weet nooit wanneer je die expertise kan gebruiken.

100% relaxeert 1 uur

Rijke mensen zijn ook maar mensen. Iedereen heeft zijn ontspanning nodig. Maar de rijke mensen bepreken die ontspanning tot maximum 1 uur per dag. Time is Money.

Bron: Yahoo Finance

Foto Credit: iStock