Tijdens de afgelopen jaren hebben de centrale banken een ruimhartig monetair beleid gevoerd. Dit beleid moest er voor zorgen dat de groei van de wereldeconomie weer aangewakkerd zou worden. En dat is zeker gelukt, maar de vraag is welke prijs hier in de toekomst voor betaald moet worden. Vandaag de dag zitten de centrale banken immers opgescheept met een torenhoge balanspositie.

De Amerikaanse centrale bank nam tijdens de afgelopen drie jaar het voortouw in het stelselmatig afbouwen van de balanspositie. De meeste andere centrale banken zijn nog niet zo ver, want die hebben pas sinds kort een einde gemaakt aan het opkoopbeleid. En de vervolgstap, het afbouwen van de balanspositie, is door de meeste centrale bankiers nog niet gezet.

Gaan de centrale banken zorgen voor een beursdaling?

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Spiral Calendar, is te zien dat de gecombineerde balanspositie van de Fed, Bank of Japan en de ECB sinds de zomer van 2018 aan het dalen is. En op de grafiek is zelfs te zien dat er een hoofd-en-schouderpatroon zichtbaar is geworden. En dat staat binnen de technische wereld bekend als een belangrijk toppatroon.

Normaal gesproken zou je zeggen dat het een goed teken is dat de balansposities worden afgebouwd, maar voor de aandelenmarkten betekent dit mogelijk juist slecht nieuws. Het stimuleringsbeleid heeft immers een groot aandeel gehad in de uiteindelijke beursstijging van de afgelopen jaren. En als de balansposities verder worden afgebouwd, dan kan dat op de financiële markten gaan leiden tot flinke koersdruk.