Volgens een beleggersenquête van CNBC zien beleggers een hoge inflatie als het grootste struikelblok voor de aandelenmarkten in 2022. De enquête toonde ook aan dat beleggers verwachten dat de winsten aanzienlijk lager zullen liggen.

Meer dan de helft van de respondenten verklaarde dat inflatie hun grootste zorg is voor 2022. 30% ziet het verhogen van de rente door de Federal Reserve op het verkeerde moment als grootste risico voor de markten.

Beleggers kijken reeds maanden toe hoe diverse inflatiecijfers hun hoogste niveaus in decennia laten zien. De consumentenprijsindex, die de kosten van een breed pakket goederen en diensten meet, steeg in november met 6,8% op jaarbasis wat de sterkste stijging is sinds juni 1982.

Brad McMillan, CIO bij Commonwealth Financial Network, stelt:

Er zijn serieuze tegenwinden waarover we bezorgd moeten zijn.

Lagere rendementen

De S&P 500 is dit jaar met meer dan 27% gestegen, ondanks de stijgende inflatie tot het aanhouden van de pandemie en het terugdraaien van monetaire stimuleringsmaatregelen. Voor 2022 denken beleggers echter dat de winsten aanzienlijk lager zullen uitvallen.

Meer dan 50% van de respondenten verwacht dat de S&P 500 in 2022 met minder dan 10% zal stijgen. Bijna 18% denkt dat de markt opnieuw een winst van dubbele cijfers zal laten zien, terwijl 10% een status quo voor de markten verwacht.

Wat aandelenvoorkeuren betreft, gaf het grootste deel van de respondenten aan de voorkeur te geven aan financiële en cyclische aandelen die profiteren van het economisch herstel. Technologieaandelen werden in het algemeen minder gunstig onthaald door beleggers.

Bron: CNBC
Foto: iStock

Reacties