belski

Brain Belski, van BMO Capital Markets, is ook naar buiten gekomen met zijn verwachting voor het nieuwe beursjaar. In een brief aan de klanten van BMO Capital Markets laat Belski weten dat hij vasthoudt aan twee scenario’s. Het ene scenario zou kunnen zorgen voor een verdere stijging van de S&P 500 index, terwijl het andere zou kunnen zorgen voor een daling. Belski laat weten dat de markt op dit moment zeer complex is. We hebben te maken met lage rentestanden, terwijl de gehele wereldeconomie op dit moment weet teleur te stellen. Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) heeft immers meerdere malen de groei naar beneden moeten bijstellen. De oorzaak hiervan is te vinden in de groeilanden. De economieën van de groeilanden hebben immers dit jaar flink teleurgesteld.

Belski heeft een positief en een negatief scenario

Belski verwacht dat de beleggers ook het komende beursjaar voorzichtig zullen zijn. Vooral de angst onder de beleggers zou voor een beurscorrectie kunnen gaan zorgen. Volgens Belski maken de beleggers zich vandaag de dag vooral zorgen om de lage commodityprijzen, de economische vertraging en hogere rentestanden die opkomst lijken te zijn. In het meest negatieve scenario zou de S&P 500 index volgend jaar, volgens Belski, kunnen dalen tot 1800 dollar. In het meest positieve geval zou de S&P 500 index kunnen stijgen tot 2400 dollar. Deze stijging zou volgens hem veroorzaakt kunnen worden als de wereldeconomie volgend jaar sterker presteert dan verwacht wordt. In dat geval zullen heel wat beleggers het vertrouwen in de wereldeconomie weer terug kunnen krijgen. In dat geval zou de S&P 500 index verder kunnen stijgen. Mocht de wereldeconomie echter tegenvallen, dan zullen de beleggers wellicht kiezen voor een veiligere haven. Stijgende rentestanden zouden er daarnaast voor kunnen zorgen dat beleggers eieren voor hun geld kiezen en terugkeren naar hun veilige spaarrekening.

>> In 10 stappen maken wij van u een BEURSMILJONAIR <<