De coronacrisis is ook aan de beursgenoteerde bedrijven niet voorbij gegaan. Toch ziet het algemene plaatje er nog helemaal niet zo beroerd uit. De bedrijven die in de problemen kwamen hebben veelal gebruikgemaakt van financiële injecties in de vorm van uitgifte van aandelen of obligaties. En daardoor zitten de meeste beursgenoteerde bedrijven nu op een berg met cash.

Aanvankelijk konden de meeste economen maar moeilijk inschatten welke economische schade de coronacrisis teweeg zou brengen. Dit was onder andere afhankelijk van de maatregelen die de overheden zouden nemen. Als reactie op de coronacrisis nam een groot deel van de beursgenoteerde bedrijven al vergaande maatregelen. Het dividend werd (tijdelijk) aanzienlijk verlaagd en voor de zekerheid werden er nieuwe aandelen en/of obligaties uitgegeven. Al deze maatregelen waren er op gericht om de cashpositie te versterken.

Beleggers kunnen profiteren van de cashpositie bij beursgenoteerde bedrijven

Door het ruimhartige beleid van de overheden en de centrale banken is de feitelijke financiële schade bij de meeste beursgenoteerde bedrijven meegevallen. Door hun anticiperende beleid zitten ze nu wel opgescheept met een historische cashpositie. Zo is op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Morgan Stanley, te zien dat de bedrijven die een notering binnen de S&P 500 index hebben, samen beschikken over een cashpositie van meer dan 2 biljoen dollar. Nog nooit eerder is dit bedrag zo hoog geweest.

De vraag is natuurlijk wat de beursgenoteerde bedrijven de komende tijd met deze berg aan cash zullen gaan doen. De kans is aanwezig dat de meeste bedrijven nog voorzichtig te werk zullen gaan. De nasleep van deze crisis kan immers nog tot de nodige economische schokbewegingen leiden. Mocht dat meevallen dan is de kans aanwezig dat een aanzienlijk deel van de cashpositie ten gunste zal komen aan de aandeelhouders. En in dat geval is bijvoorbeeld te denken aan dividenduitkeringen en het inkopen van eigen aandelen. Normaliter weten dergelijke acties te leiden tot stijgende beurskoersen.

3 Aandelen voor de Energie Crisis

Met deze 3 aandelen zal ook u geld kunnen verdienen aan deze energiecrisis … in plaats van hem te betalen.

Dit is een ‘once in a lifetime’ opportuniteit.

Download hier jouw gratis gids: 3 Aandelen voor de Energie Crisis