bill_gross

Bij Pimco, het grootste obligatiefonds in de wereld, heeft onlangs een interne machtsstrijd plaatsgevonden. Die werd gewonnen door Bill Gross want zijn opponent Mohamed El-Erian stapte zelf op. Maar Gross is zelf zeker niet onomstreden. In de afgelopen jaren heeft hij een paar flaters geslagen waardoor hij gedwongen werd om eerdere uitspraken in te slikken. Gross heeft namelijk al een paar keer gewaagde uitspraken gedaan die geen bewaarheid werden. Onder andere het te vroeg verkopen van Treasuries werd hem zuur aangewreven. Bovendien kreeg hij te horen dat hij nogal badinerend te werk ging en beter met zijn neus bij de feiten zou blijven. Dat heeft hij inmiddels beloofd. Zijn laatste nieuwsbrief was inderdaad meer down to earth dan we van hem gewend zijn. Geen humoristische anekdotes of levenslessen meer, Gross bleef ditmaal inderdaad bij de les. Wel ging hij verder in op de New Neutral zoals hij heeft genoemd, de huidige economische omgeving die grondig afwijkt van die uit het verleden.

Bill Gross verwacht nog flink hogere koersen

Bubbles op de beurs? Bill Gross gelooft er niet veel van. We leven in een omgeving van lage rentevoeten en die is per definitie positief voor aandelen. Precies vanwege die lage rente is het volgens Gross noodzakelijk dat alle aandelen en obligaties ‘herprijsd’ moeten worden. De prijszetting uit het verleden geldt namelijk niet langer. Gross gaat uit van Robert Shiller’s 10-year cyclically adjusted price-to-earnings (CAPE), een indicator die traditioneel als een van de meest betrouwbare mag beschouwd worden wat de waardering van aandelen betreft. Kort samengevat komt het er op neer om de S&P 500 index te nemen en die te delen door het gemiddelde van 10 jaar bedrijfswinsten. The New Neutral is noodzakelijkerwijze lager dan 10 of 20 geleden en dat betekent uiteraard dat aandelen duurder geprijsd mogen staan. Tegen die achtergrond is van een bubble op de beurs totaal geen sprake. Gross ziet in de huidige omgeving nog ruimte voor flink hogere koersen. Voorkom fouten op de beurs door middel van onze tips – Download de BEURSBIJBEL