Op dit moment weet de Amerikaanse economie nog steeds aan een mooi tempo te groeien. Zo kwam het meest recente economische groeicijfer nog hoger uit dan verwacht. Wat dat betreft lijkt er dus weinig aan de hand te zijn. Een belangrijke indicator voorspelt echter tegenvallende economische tijden.

De belangrijkste motor achter de groei van de Amerikaanse economie is het consumentenvertrouwen. Zolang de consumenten optimistisch gestemd zijn over de toekomst, zullen ze (grote) uitgaven blijven verrichten. En aangezien de Amerikaanse economie voor het grootste deel afhankelijk is van de binnenlandse bestedingen, zal dit een positief effect hebben op de groei van het Amerikaanse BBP. De groei van het derde kwartaal was ook voor 90% te danken aan de binnenlandse bestedingen.

Groei Amerikaanse economie kan flink gaan terugvallen

Volgens de economen van Crescat Capital LLC loopt de Amerikaanse economie op dit moment gevaar. Zo is op de bovenstaande grafiek te zien dat het aantal Amerikaanse vacatures normaliter enkele maanden vooruitloopt op de groei van het Amerikaanse bruto binnenlands product. En op deze grafiek is duidelijk te zien dat het aantal Amerikaanse vacatures al maanden onder druk staat. En mocht de correlatie tussen het aantal vacatures en de groei van het Amerikaanse BBP ook de komende tijd in stand blijven, dan voorspelt dat weinig goeds voor de Amerikaanse economie.

In dat geval kan de groei van de Amerikaanse economie binnen enkele maanden zakken richting het niveau van 2%. En dat zou, gezien het huidige groeicijfer, wel een flinke tegenvaller zijn.

Slim Beleggen bestaat 10 jaar, en gaan we goed vieren! We geven dit jaar uitzonderlijk een Tesla Model 3 weg onder onze abonnees. Wil jij ook kans maken op zo’n mooie, fonkelnieuwe Tesla? KLIK HIER VOOR MEER DETAILS