Goud wordt al decennialang gezien als een ‘veilige haven’. Opmerkelijk genoeg vertoont de Bitcoin al gedurende enkele tijd een sterke correlatie met de goudprijs. De correlatie tussen goud en de Bitcoin was zelfs nog nooit zo groot. Kan de Bitcoin ook fungeren als veilige haven?

De Bitcoin wordt over het algemeen door de meeste beleggers nog steeds gebruikt als beleggingsproduct om mee te speculeren. De digitale munt vertoont namelijk vaak grote bewegingen en dat is ideaal voor traders. Die zijn immers gebaat bij grote koersschommelingen.

De Bitcoin begint steeds meer als veilige haven te fungeren

Toch is de Bitcoin inmiddels al veel meer dan alleen een beleggingsproduct om mee te speculeren. De digitale munt wordt door steeds meer beleggers ook gezien als een ‘veilige haven’. Mocht het financiële systeem in elkaar storten, dan biedt de Bitcoin volgens deze beleggers uitkomst. En op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Crescat Capital LLC, is te zien dat de correlatie tussen de Bitcoin en goud nog nooit zo groot was. En aangezien goud door de meeste beleggers gezien wordt als een veilige haven, zouden we kunnen stellen dat de Bitcoin ook steeds meer het goede voorbeeld van goud weet op te volgen.

Bewijst de Bitcoin de komende jaren zijn waarde als ‘veilige haven’?

Slim Beleggen bestaat 10 jaar, en gaan we goed vieren! We geven dit jaar uitzonderlijk een Tesla Model 3 weg onder onze abonnees. Wil jij ook kans maken op zo’n mooie, fonkelnieuwe Tesla? KLIK HIER VOOR MEER DETAILS