Volgens velen is de Duitse economie de motor van de Europese economie. Zonder twijfel is de Duitse economie de grootste economie binnen de eurozone. Tevens vallen de Duitsers sinds de financiële crisis al in positieve zin op. Mogelijk ligt die tijd echter achter ons. Een belangrijke grafiek laat immers zien dat de economische motor van de EU binnenkort tot stilstand kan worden gebracht.

De Duitse economie wist in het jaar 2020 de coronacrisis ook niet te ontwijken. Het Duitse bruto binnenlands product werd geconfronteerd met een stevige krimp. Met name de wegvallende handel was een doorn in het oog voor de Duitse economie. Voor een sterk deel is de groei van het Duitse BBP immers afhankelijk van de export. Toch wist de Duitse economie zich in het jaar 2021 krachtig te herstellen en vooralsnog lijken maar weinig economen zich zorgen te maken over een nieuwe recessie.

De Duitse economische motor begint te haperen

De economen van Macrobond and Nordea laten weten dat zij vooral kijken naar de ontwikkelingen bij het Duitse IFO-cijfer. De Duitse Informatie en Foschung (IFO) bedrijfsklimaatindex bepaalt het bedrijfsklimaat en voorwaarden in de eurozone. De notering wordt afgeleid uit een enquête onder ongeveer 7.000 bedrijven. Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Macrobond and Nordea, is te zien dat het IFO-cijfer normaliter enkele maanden vooruitloopt op de groei bij het Duitse bruto binnenlands product.

Sinds het jaar 2005 is er al sprake van een sterke correlatie tussen enerzijds de groei van de Duitse economie en anderzijds het vertrouwen onder de Duitse bedrijven. Mocht dat verband ook de komende maanden standhouden, dan moeten we rekening houden met een economische krimp bij de Duitse economie. Volgens de Duitse bedrijfsklimaatindex staan de Duitsers aan de vooravond van een nieuwe recessie. En dat kan ook grote gevolgen hebben voor de groei van de Europese economie.