De meeste beleggers moeten niets hebben van de commoditysector. Door velen wordt deze sector gezien als ‘saai’. Daarnaast hebben de prestaties van de commoditysector van de afgelopen jaren niet bepaald een gunstige invloed gehad op het oordeelsbeeld van de beleggers. Toch is er één commodity die de afgelopen maanden werkelijk in waarde is geëxplodeerd.

De prijs voor timmerhout in Amerika is werkelijk door het dak gevlogen. In amper 2,5 jaar tijd is de prijs voor timmerhout in waarde verdubbeld. Toch heeft deze grondstof de afgelopen weken de nodige berentikken moeten incasseren. Deze ‘correctie’ kan echter het startsein vormen voor een nieuwe stijgende beweging.

Deze grondstof weet wel goed te presteren

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van E. Cantoni, is te zien dat het koersverloop van timmerhout een sterke overeenkomst vertoont met de periode 2011-2012. Er is zelfs sprake van een sterke correlatie tussen de huidige periode en die van 2011-2012. Mocht dit verband ook de komende maanden standhouden, dan kan de prijs voor timmerhout nog dit jaar met 50% in waarde gaan stijgen.

De fundamentele aspecten ondersteunen overigens ook een verdere prijsstijging. De groeiende wereldeconomie heeft immers geleid tot meer vraag naar timmerhout. Deze sterke vraag valt samen met een krap aanbod. Dit krappe aanbod is onder andere te wijten aan de importtarieven van Trump. Daarnaast speelt China ook een belangrijke rol in het krappe aanbod. De ‘Natural Forest Protection Program’ die in 2000 van start is gegaan zorgt er immers voor dat de Chinezen steeds minder bomen mogen kappen.