De economische groei van de afgelopen jaren heeft de rijken geen windeieren gelegd. Zij wisten namelijk in het bijzonder te profiteren van de wereldwijde economische groei. En dat is niet bijzonder, want dat was tijdens de voorgaande economische groeicyclus ook al het geval. Wel zorgt deze ontwikkeling er voor dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. En dat kan op de lange termijn gemeten een groot probleem gaan worden.

Sinds het jaar 2009 is er officieel sprake van groei van de wereldeconomie. Na een officiële recessie van twee jaar wist de wereldeconomie uit het diepe gat te kruipen. Toch zijn de naweeën, van de rampzaligste crisis uit de totale geschiedenis, voor sommige mensen vandaag de dag nog steeds voelbaar. Zo hebben tal van mensen noodgedwongen hun huis moeten verlaten omdat ze niet meer konden voldoen aan de leningsvoorwaarden.

Kloof tussen arm en rijk neemt verder toe

Jeroen Blokland, van Robeco, deelde via Twitter de bovenstaande staafgrafiek. Ondanks het feit dat deze grafiek wat verouderd is, blijft de boodschap overeind staan. Tijdens deze groeicyclus zijn het voornamelijk de rijken geweest die wisten te profiteren van de economische groei. En dat is een ontwikkeling die we tijdens de drie voorgaande economische groeicyclussen ook al zagen.

En uiteraard kan deze ontwikkeling in de toekomst gaan leiden tot grote verdeeldheid onder de bevolking. De onderste laag van de bevolking kan zich immers steeds meer benadeeld voelen door de ongelijke inkomensverdeling. En dat probleem is veel groter dan we denken.