Het jaar 2022 verloopt vooralsnog niet bepaald rooskleurig. Zo zijn de geopolitieke spanningen, als gevolg van de Russische invasie, gestegen naar een absoluut hoogtepunt en ook op de financiële markten zijn de spanningen voelbaar. Sinds het jaar 1928 gemeten is dit zelfs de op twee na slechtste beursstart ooit. Toch kan deze slechte beursstart juist kansen bieden voor de oplettende beleggers onder ons.

De beleggers die al wat langer meelopen die weten dat de beurzen niet alleen maar stijgen. De beurskoersen bewegen immers in bepaalde golfbewegingen en binnen deze bewegingen worden stijgende perioden afgewisseld door dalende perioden. Het is duidelijk dat de beurzen op dit moment gevangen zitten in een dalende periode. Toch kan een bodem nabij zijn.

Beleggers kunnen profiteren van de huidige beurszwakte

Ryan Detrick, strateeg bij LPL Financial, heeft onderzocht wat een slechte beursstart voor de rest van het beursjaar kan betekenen (top 10 in beeld gebracht). Op de bovenstaande tabel, afkomstig van LPL Research, is te zien dat het jaar 2022 de op twee na slechtste beursstart ooit kent. De S&P 500 index noteerde aan het einde van april ruim 13% lager ten opzichte van de slotkoers van het jaar 2021. Alleen tijdens de jaren 1932 en 1939 was er sprake van een beroerdere beursstart.

Op de tabel is ook te zien dat een slechte beursstart niet direct slecht nieuws voor de rest van het beursjaar hoeft te betekenen. Zo wist de S&P 500 index in het verleden gemiddeld genomen tijdens de rest van het beursjaar met 10% te stijgen. En dat is beduidend beter dan de gemiddelde beursprestatie tijdens een ‘normaal’ beursjaar. In dat geval bedraagt het gemiddelde rendement immers slechts 4,8% tijdens de maanden mei tot en met december.

Uiteraard biedt het verleden geen enkele garantie voor de toekomst, maar dit onderzoek maakt wel duidelijk dat de stieren nog niet verslagen zijn. Mocht het verleden gebruikt kunnen worden als maatstaf voor het voorspellen van de toekomst, dan is het denkbaar dat de stieren zich voorbereiden op een indrukwekkende herstelbeweging.