De wereldwijde aandelenmarkten hebben tot nu toe te maken met een zwaar jaar. De beer is oppermachtig en heeft tijdens de voorbijgaande maanden grote schade aangericht. Ook de fondsbeheerders erkennen dat de financiële risico’s op dit moment groot zijn. En deze risico’s kunnen er voor zorgen dat de beursdaling nog veel dieper gaat. Een belangrijke indicator waarschuwt daar in ieder geval wel voor.

Een aanzienlijk deel van de beleggers heeft onlangs met de staart tussen de benen de financiële markten moeten verlaten. Bij sommige beleggers is het beursverlies in korte tijd immers stevig opgelopen. En met name voor nieuwe beleggers zijn de huidige tijden wennen. Zij waren immers alleen maar tijden van voorspoed gewend en op dit moment lijkt die voorspoed ver weg te zijn.

Is een beursdaling van 40% realistisch?

Bank of America heeft onlangs weer een enquête gehouden onder wereldwijde fondsbeheerders. Uit deze enquête blijkt duidelijk dat de fondsmanagers zich ook zorgen beginnen te maken over de financiële toekomst. Sterker nog; op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Bank of America Global Research, is te zien dat de Financial Market Stability Risk Indicator de hoogste stand sinds het jaar 2007 bereikt heeft. Op de grafiek is ook te zien dat er al sinds het jaar 2007 sprake is van een sterke correlatie tussen de Financial Market Stability Risk Indicator en de prestatie van de S&P 500 indexMocht dat verband ook in de nabije toekomst standhouden, dan zou dit bij de S&P 500 index kunnen resulteren in een beursdaling tot ruim 40%.

Uiteraard hoeft het niet zo ver te komen, maar deze grafiek maakt wel duidelijk dat de beren nog steeds in het voordeel zijn. En met name voor de nieuwe beleggers zal het een uitdagende tijd blijven.