Er wordt vaak gezegd dat aandelen op de lange termijn gemeten altijd in waarde weten te stijgen. Een belangrijke kanttekening die hierbij geplaatst moet worden, is dat het hier gaat om de aandelenmarkten. En daar lijkt een goede reden voor te zijn.

Uiteraard is er geen enkele garantie te geven dat aandelen op de lange termijn gemeten weten te stijgen. Individuele aandelen kunnen immers een heel ander koerspatroon laten zien. Gezien het verleden kan er echter wel gezegd worden dat de aandelenmarkten over het algemeen op de lange termijn gemeten in waarde weten te stijgen. Dat is ook de reden waarom veel beleggers investeren in de index in plaats van in een individueel aandeel.

Stijgende winst per aandeel resulteert in stijgende beurskoersen

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van JP Morgan, is in beeld gebracht waarom de aandelenmarkten op de lange termijn gemeten over het algemeen in waarde weten te stijgen. Sinds de jaren ’70 is er immers al sprake van een stijgende trend als het gaat om de onderliggende winsten. Deze grafiek laat het plaatje zien bij de S&P 500 index. Voor de uitbraak van de coronacrisis bedroeg de gemiddelde winst per aandeel nog $ 160. In het jaar 2009 lag dit nog rond de $ 40.

Op de grafiek is duidelijk te zien dat er al decennialang sprake is van een stijgende trend als het gaat om de gemiddelde winst per aandeel. En dat aspect weet ook te zorgen voor de stijgende beurskoersen. Bij een hogere winst per aandeel zijn beleggers immers bereid om meer voor een aandeel te betalen. Zolang deze trend intact blijft, zullen de aandelenmarkten op de lange termijn gemeten in waarde blijven stijgen.

Spotgoedkoop groeibedrijf … nu nog onder 10 dollar

Een vergeten technologiebedrijf met opwaarts potentieel van bijna 100%.

GRATIS TIP: Het goedkoopste aandeel onder 10 dollar