Tijdens dit beursjaar hebben de meeste groeimarkten het opnieuw niet gemakkelijk gehad. De groeilanden staan al sinds het begin van 2018 onder druk en de herstelbeweging van dit jaar heeft nog niet weten te zorgen voor een volledig koersherstel. Maar, daar kan in het nieuwe beursjaar wel sprake van zijn.

De analisten van Nautilus Investment Research hebben alvast hun pijlen gericht op het beursjaar 2020. Tijdens de afgelopen weken hebben zij diverse onderzoeken uitgevoerd en uit een van die onderzoeken komt duidelijk naar voren dat er mogelijk een uitstekend beursjaar aanbreekt voor de groeimarkten.

Groeimarkten kunnen in positieve zin gaan verrassen

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Nautilus Investment Research, is te zien dat de Emerging Markets Index normaliter een cyclus kent van vier jaar. En elke vier jaar weet deze index dus een nieuwe cyclusbodem neer te zetten. En de volgende cyclusbodem staat in januari op het programma. Sinds de jaren ’90 hebben we al zes keer eerder een cyclusbodem meegemaakt. En tijdens alle keren stond de Emerging Markets Index twee jaar later hoger. De gemiddelde jaarlijkse stijging bedraagt daarbij zelfs 20%.

Uiteraard biedt het verleden geen enkele garantie voor de toekomst, maar de mannen van Nautilus Investment Research zijn het er over eens dat de groeimarkten een grote kans maken om in 2020 in positieve zin te gaan verrassen.

Slim Beleggen bestaat 10 jaar, en gaan we goed vieren! We geven dit jaar uitzonderlijk een Tesla Model 3 weg onder onze abonnees. Wil jij ook kans maken op zo’n mooie, fonkelnieuwe Tesla? KLIK HIER VOOR MEER DETAILS