De meeste eurozonelanden hebben op dit moment te maken met oplopende coronabesmettingen. Eerder dan verwacht wordt de eurozone geconfronteerd met de gevreesde tweede coronagolf. Ondanks dat begint de economische toekomst er steeds rooskleuriger uit te zien.

De economen van Markit hebben onlangs onderzocht wat het verband is tussen de M1 enerzijds en de prestatie van de economie anderzijds (Eurozone Composite PMI). De maatschappelijke geldhoeveelheid, afgekort M1, is een begrip uit de macro-economie. Het begrip omvat al het chartaal en giraal geld dat in handen is van het publiek, particulieren en ondernemingen en met uitzondering van het kasgeld van de geldscheppende (primaire) banken. Dat geld wordt niet meegeteld omdat dat kasgeld uitsluitend dient ter dekking van de direct opeisbare tegoeden in handen van het publiek, dat wil zeggen het girale geld. Zou men dat geld wel meetellen dan ontstaan dubbeltellingen.

Het Nederlandse CBS definieert het begrip als volgt: “De in omloop zijnde bankbiljetten en munten en tegoeden die onmiddellijk in contanten kunnen worden omgewisseld of die kunnen worden gebruikt voor girale betalingen.”

Groei bij de geldhoeveelheid kan goed nieuws betekenen voor de economie

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Markit en Bloomberg, is te zien dat er een sterke correlatie bestaat tussen de Europese M1 en de PMI-cijfers inzake de groei van de Europese economie. Gewoonlijk loopt de geldhoeveelheid 9 tot 12 maanden voor op de PMI-cijfers. En op deze grafiek is duidelijk te zien dat de geldhoeveelheid al maanden stevig in de lift zit. Mocht het verband van de afgelopen decennia ook de komende tijd standhouden, dan zou dat moeten resulteren in een krachtig economisch herstel.

UNIEK: Onbereikbare Koopkansen!

Weet u dat we voor een kantelpunt in de wereldgeschiedenis staan? Als u daar als belegger van wil profiteren, leest u dan vooral verder…

Indien u als belegger naar groei op zoek bent, dan moeten we er geen tekening meer bijmaken tot welke markten u zich best richt. In de eerste plaats Azië.

De Aziatische eeuw start vandaag!