Door de oplopende inflatie wordt de druk op centrale banken steeds hoger om de rente te verhogen. Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank, verklaarde echter dat de kans zeer klein is dat de rente volgend jaar zal worden verhoogd.

Volgens Lagarde is het zeer onwaarschijnlijk dat volgend jaar aan de voorwaarden voor een renteverhoging zal worden voldaan. Ze waarschuwde dat de ECB niet overhaast moet overgaan tot een voortijdige verstrenging van het monetaire beleid.

In september kondigde de centrale bank aan dat zij minder obligaties zou opkopen als gevolg van de sterk stijgende consumentenprijzen. Hiermee begon het proces van het langzaam afbouwen van het enorme stimuleringspakket uit het pandemietijdperk. Lagarde maakte echter duidelijk dat de acties een bijstelling waren en niet mochten gezien worden als “tapering”.

De euro daalde na de opmerkingen van Lagarde tot $1,1301. Ook bankaandelen daalden met ongeveer 2%. De sterke opleving van het aantal Covid-19 gevallen woog op het einde van de week sterk op het beleggerssentiment.

Inflatie

Lagarde verklaarde dat de ECB de bezorgdheid over de stijgende inflatie wel degelijk serieus neemt. Ze is er echter van overtuigd dat de drijvende krachten achter deze prijsdruk op middellange termijn waarschijnlijk zullen afnemen.

De ECB blijft erop vertrouwen dat de prijsdruk geleidelijk aan zal afnemen. De voorwaarden voor een constante hogere inflatie zijn volgens Lagarde niet aanwezig, hetzij op het niveau van de gehele economie, hetzij op het niveau van de sectoren.

Wat de energieprijzen betreft, verklaarde Lagarde dat deze de komende maanden waarschijnlijk hoog zullen blijven maar dat zij zich in de loop van 2022 zullen stabiliseren. Zij wees er bijvoorbeeld op dat de gasprijzen reeds met 21% zijn gedaald sinds de recordhoogten in oktober.

Bron: CNBC
Foto: iStock