Meer dan 75 procent van de bedrijfseconomen verwacht dat de Amerikaanse economie in een recessie zal belanden tegen het einde van 2021. En bijna de helft van de ondervraagden denkt dat de Amerikaanse centrale bank de rentes zal blijven verhogen dit jaar. Althans volgens een halfjaarlijkse enquête van de National Association for Businesses Economics (NABE).

Volgens tal van bedrijfseconomen gaat het onvermijdelijke gebeuren tegen 2021, namelijk een recessie in de Verenigde Staten van Amerika. Uit een enquête blijkt dat 10 procent van de bedrijfseconomen dit jaar al een recessie verwacht, 42% verwacht er eentje volgend jaar en 25% denkt dat een recessie zal plaatsvinden in het jaar 2021. De overige 23% had hier geen mening over.

Recessie

De bevraging bij 300 bedrijfseconomen vond plaats voordat de Commerce Department deze week de publicatie maakt over de groeicijfers van het afgelopen kwartaal. Die publicatie heeft vertraging opgelopen door de ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheid. Economen voorspellen dat de economische groei is afgenomen van 3,4 procent in het derde kwartaal naar 2,5 procent nu.

De leden van de NABE zijn ook verdeeld over de impact van het normaliseren van het rentebeleid door de Fed. Eén vijfde van de ondervraagden is van mening dat het helemaal geen invloed zal hebben op de economische toestand, één vijfde ziet een renteverhoging van 25 basispunten zitten en een andere één vijfde zou zelfs overwegen om de rente te verhogen met 50 basispunten.

There is a schism between what the NABE panel and the markets think about the Fed’s rate path and the shrinking of its balance sheet.

Volgens Megan Greene, econocoom bij Manulife Asset Management, is er een verschil tussen wat de markten verwachten en wat de NABE-leden verwachten. De markten gaan er van uit dat de Fed geen renteverhogingen zal doen dit jaar, de NABE-leden verwachten echter nog één tot twee ‘rate hikes’.

Bronnen: Bloomberg

Foto: MediaModifier – Pixabay