Het aantal Italianen dat op dit moment onder de armoedegrens leeft, is ten opzichte van het jaar 2006 verdrievoudigd. Deze dramatische constatering maakt dus goed duidelijk dat niet iedereen profiteert van het economische herstel.

De afgelopen maanden hebben we heel wat positief nieuws mogen ontvangen vanuit verschillende Europese landen. Het is duidelijk dat de Europese economie weer aan de betere hand is en daardoor kan de ECB zich genoodzaakt voelen om het stimuleringspakket eerder dan begroot af te gaan bouwen. Toch zijn de verschillen tussen de verschillende bevolkingen goed te zien.

Heel veel Italianen leven in armoede

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Bloomberg, is te zien dat vorig jaar iets meer dan 4,7 miljoen Italianen onder de armoedegrens leefden. In het jaar 2006 hadden we nog te maken met een stand van iets meer dan 1,6 miljoen arme Italianen.

Op dit moment leeft bijna 8% van de Italiaanse bevolking onder de armoedegrens en dat is toch wel een percentage om geschokt van te raken. Volgens de cijfers van het nationale bureau voor de statistiek (ISTAT) is er met name in het zuiden van Italië sprake van grote armoede.

Dat Italië nog duidelijk de nare gevolgen ondervindt van de financiële crisis, blijkt ook uit de werkloosheidscijfers. Voor het uitbreken van de crisis had Italië te maken met een werkloosheidspercentage van 5,7% en op dit moment bedraagt die werkloosheid 11,3%. Het is dus duidelijk dat Italië nog een lange en zware weg te gaan heeft.