Amerikaanse bedrijfseconomen zijn optimistisch dat de onrust rond de banken en het schuldenplafond niet zal uitmonden in een volledige crisis. Een meerderheid denkt echter nog wel dat een recessie nog steeds in het verschiet ligt, al zal deze later beginnen dan aanvankelijk gedacht.

Ongeveer 59% van de 42 economen die eerder deze maand door de National Association for Business Economics werden ondervraagd, zeiden dat zij het waarschijnlijker achten dan niet dat de Verenigde Staten in de komende 12 maanden in een recessie terechtkomen.

Hoewel dat aandeel grotendeels ongewijzigd is ten opzichte van de enquêtes van februari en december 2022, blijkt uit de laatste prognose dat de vraag wanneer een recessie zou kunnen beginnen, verder naar beneden wordt bijgesteld. In februari zei de meerderheid van de economen dat een recessie in de eerste helft van het jaar zou kunnen beginnen, nu is dat verschoven naar het derde kwartaal of later.

Bankencrisis, schuldenplafond en renteverhogingen

Er was echter een grotere consensus over de agressieve renteverhogingen van de Federal Reserve, de onrust bij de banken en de onzekerheid over het schuldplafond.

De meeste respondenten geven aan dat de bankencrisis nog zal aanhouden maar onder controle is. Slechts een vijfde denkt dat de crisis nog zal verergeren. Een meerderheid van de panelleden gelooft dat het doorbreken van het schuldplafond geen wereldwijde financiële crisis zal veroorzaken, tenzij een impasse enkele weken aanhoudt.

Meer dan de helft (55%) van de ondervraagde economen denkt dat het schuldenplafond zal worden verhoogd, 42% denkt dat het schuldenplafond zal worden opgeschort, terwijl 3% denkt dat de Verenigde Staten hun schulden niet zullen betalen.

Het grootste negatieve risico voor de komende jaren werd door een meerderheid van de respondenten genoemd: te veel monetaire verstrakking. Sinds maart vorig jaar heeft de Federal Reserve het monetaire beleid opgevoerd door de referentierente 10 keer op rij te verhogen in een poging de inflatie af te remmen.

Bron: CNN
Foto: iStock