De Leiding Economic Index (LEI) is maar bij weinig beleggers bekend. Toch is deze indicator tijdens de afgelopen decennia behoorlijk betrouwbaar geweest als het gaat om het voorspellen van een toekomstige recessie. En volgens deze economische indicator hoeven we nu nog niet te vrezen voor een snelle recessie.

De Leading Economic Index (LEI) van de Conference Board heeft een voorspellend karakter in zich zitten. Het is ontworpen om toekomstige bewegingen in de economie te voorspellen op basis van een samenstelling van 10 economische indicatoren (zoals nieuwe fabrieksorders, aandelenkoersen en wekelijkse werkloosheidsclaims). En voorlopig ziet deze economische index er nog uitstekend uit.

Kans op een snelle recessie is bijzonder klein

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Advisor Perspectives, is te zien dat tijdens de voorgaande recessies de Leading Economic Index telkens tijdig een waarschuwingssignaal afgaf. Voorafgaand aan de recessies wist de Leading Economic Index immers al maanden van te voren een hoogtepunt te bereiken. Tijdens de recessies van 2001 en 2008 was dat respectievelijk 10 en 20 maanden van tevoren.

Aangezien er op dit moment nog geen sprake is van een top bij de Leading Economic Index, zouden we kunnen stellen dat we niet hoeven te vrezen voor een snelle recessie. Tenminste, indien het verleden gebruikt kan worden als maatstaf voor de toekomst.