De Europese Commissie staat op het punt nieuwe antitrust-aanklachten tegen Microsoft uit te vaardigen. Ze beweren dat het bedrijf concurrenten van zijn videobel app ‘Teams’ benadeelt. Dit is onderdeel van een bredere inspanning van de EU om de dominantie van grote techbedrijven aan te pakken.

In de volgende grafiek zien we het koersverloop van Microsoft:

Microsoft biedt concessies aan

Microsoft heeft concessies aangeboden om regelgevende actie te ontwijken, zoals het loskoppelen van Teams van andere software wereldwijd.

Echter, de EU blijft bezorgd dat dit niet voldoende is voor eerlijke concurrentie. Concurrenten vrezen dat Microsoft Teams gunstiger zal maken voor zijn eigen software en stellen dat de prijsstelling van Microsoft andere opties ontmoedigt.

Ook is er bezorgdheid over gebrek aan gegevensportabiliteit. Dit zou een escalatie zijn van een zaak die teruggaat tot 2020, nadat Slack een formele klacht indiende. Het zou ook het einde betekenen van een tien jaar durende wapenstilstand tussen de EU en Microsoft.

Deskundigen waarschuwen dat Microsoft mogelijk nog last-minute concessies kan aanbieden om de zaak van de EU te ontwijken.  De commissie kan hierbij ook besluiten de aanklachten uit te stellen of te schrappen.

Microsoft zwijgt maar belooft samenwerking met EU

Als Microsoft schuldig wordt bevonden aan schending van de EU-mededingingswet, kan het bedrijf boetes krijgen tot 10% van zijn wereldwijde jaaromzet.

Microsoft weigerde commentaar te geven. Wel gaf het aan bereid te zijn om samen te werken met de EU en pragmatische oplossingen te zoeken die zowel klanten als ontwikkelaars in Europa ten goede komen.

Deze actie tegen Microsoft komt op een moment van toegenomen controle op zijn activiteiten. Er lopen onderzoeken naar onder meer zijn alliantie met OpenAI en zijn rol als “poortwachter” onder de Digital Markets Act.

Bron: Financial Times
Fotos: iStock