De Europese economie deed het vorig jaar vrij goed en wist een groeicijfer van 2,8 procent neer te leggen. Dit jaar begon alvast minder goed, tijdens het eerste kwartaal groeide de economie ‘slechts’ met 2,5 procent op jaarbasis. De dure euro heeft een negatieve invloed op de export en dat vertaalt zich in een lager groeicijfer.

Het eerste kwartaal van dit jaar lag niet in de lijn der verwachtingen, de Europese economie boette namelijk in op vlak van groei. Een terugval van 2,8 procent naar 2,5 procent met als hoofdoorzaak een te sterke euro die ervoor zorgt dat de Europese goederen te duur zijn en dus de export aantast.

Ook het tweede kwartaal stelde een beetje teleur gezien er geen verbetering was ten opzichte van het eerste kwartaal. De maakindustrie, bedrijfsinvesteringen en de export waren opnieuw afgenomen. Langs de andere kant gaat het wel goed op vlak van de werkloosheid en de lonen. Ook het consumentenvertrouwen staat op een bijzonder hoog niveau, het hoogste sinds 2001.

Geopolitieke spanningen

Wat geopolitieke spanningen betreft, die zijn aanwezig in Italië. De Italiaanse regering en de Europese Unie zijn niet de allerbeste vrienden, er heerst namelijk veel scepsis langs de kant van de Italianen. Maar dat zou in principe geen problemen mogen geven vermits de Italiaanse bevolking, met 61 procent, heeft aangegeven in de Europese Unie te willen blijven.

Toch zou de Italiaanse regering beslissingen willen nemen die niet stroken met het Europese beleid, meer bepaald op vlak van de begroting en de pensioenleeftijd. In Duitsland staat Bondskanselier Merkel onder druk omwille van het gevoerde migratiebeleid en de handelsrelatie met de Verenigde Staten staat wankel. Al deze factoren dragen bij tot nervositeit en een rem op de economische groei.

Het gevolg is dat de verwachtingen voor de komende kwartalen werden bijgesteld naar een cijfer dat dichter zou aanleunen bij de realiteit. Ook op de Europese aandelenmarkten is duidelijk dat we het iets lastiger hebben dit jaar, de rendementen komen voorlopig niet in de buurt van die van vorig jaar.

Bronnen: Beursduivel

Foto: Petr Kratochvil – PDP