De economische ontwikkelingen volgen elkaar in razendsnel tempo op. Terwijl er vorig jaar nog sprake was van een sterk groeiende economie, lijkt die groei nu stil te gaan vallen. De oplopende inflatie is een van de factoren die leidt tot economische instabiliteit. Ook fondsbeheerders erkennen dat de economische vooruitzichten bedroevend zijn.

De meeste economieën hebben op dit moment nog te maken met uitstekende groeicijfers. Wat dat betreft zou je dus kunnen stellen dat er geen reden voor pessimisme is. De ervaren beleggers weten echter dat niet het heden telt, maar de toekomst. En die toekomst ziet er een stuk minder rooskleurig uit. De verwachting is dat de wereldeconomie geconfronteerd gaat worden met een harde landing en mogelijk kan dit zelfs resulteren in een recessie.

Fondsbeheerders vrezen voor een harde economische landing

Bank of America heeft onlangs weer een enquête gehouden onder wereldwijde fondsbeheerders. Uit deze enquête blijkt duidelijk dat de fondsmanagers zich ook zorgen beginnen te maken over de economische toekomst. Sterker nog; op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Bank of America Global Research, is te zien dat fondsbeheerders nog nooit zo pessimistisch gestemd waren over de wereldeconomie. Volgens hen komt er binnenkort een einde aan de economische groei en zal het daarna snel bergafwaarts gaan.

De belangrijkste vraag voor beleggers is wat het effect van een recessie voor de aandelenmarkten zal zijn. Gezien de huidige marktsituatie zit er immers ook al een hoop slecht nieuws in de huidige koersen verwerkt. Mocht de wereldeconomie uiteindelijk niet te maken krijgen met een harde, maar met een zachte landing, dan zou razendsnel de rust op de aandelenmarkten kunnen terugkeren. Maar, dat is alleen in het meest positieve scenario. En het is nog maar de vraag hoe realistisch dat scenario is.