Niet alleen het sentiment op de financiële markten is onlangs drastisch veranderd, ook het beleid van de centrale banken heeft de nodige veranderingen ondergaan. Zo heeft de Amerikaanse centrale bank de rentestand al met 75 basispunten verhoogd en ook de Europese centrale bank lijkt aan de vooravond van de eerste renteverhoging in jaren tijd te staan. Het strengere monetaire beleid kan echter leiden tot een harde val van de economie.

Tijdens het jaar 2020 werd de wereldeconomie geconfronteerd met een onverwachte recessie. Als reactie op het coronavirus werd het overgrote deel van de landen geconfronteerd met een krimp bij het bruto binnenlands product. Als reactie daarop moesten de centrale banken alle zeilen bijzetten om de economie te ondersteunen. Wat maar weinig beleggers weten is dat dit proces ook al vóór de coronacrisis gaande was. In het jaar 2019 hebben de centrale banken immers ook renteverlagingen doorgevoerd om de economische groei op gang te helpen.

Strenger monetair beleid leidt tot grote economische consequenties

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Top Down Charts, is te zien dat het beleid van de centrale banken normaliter 8 maanden voorloopt op de activiteit binnen de wereldwijde productiesector (Global manufacturing PMI). Op deze grafiek is te zien dat de renteverlagingen van de jaren 2019 en 2020 plaats hebben gemaakt voor renteverhogingen. En tijdens de afgelopen maanden hebben wereldwijd steeds meer centrale banken de rente verhoogd als reactie op de oplopende inflatie.

Op de grafiek is echter ook te zien dat het strengere monetaire beleid grote economische gevolgen kan hebben. Mocht de geschiedenis zich immers gaan herhalen dan moeten beleggers zich schrap zetten voor een nieuwe recessie. Volgens deze grafiek zal de Global manufacturing PMI aan het einde van dit jaar onder de 50-lijn duiken en dat impliceert dat er sprake is van een krimp. En over het algemeen leidt dit ook tot een krimp bij het wereldwijde bruto binnenlands product.