banca_monte_dei_paschi_di_siena ‘s Werelds oudste bank dreigt om te vallen. Het is het verhaal van niet zo slimme bankjongens die hun iets slimmere evenknie tegenkwamen, en het aflegden. De bank waar we hier over spreken is de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA. Inderdaad, een Italiaanse bank. En niet zomaar een bank, maar ‘s wereld oudste (anno 1472) en ook één van de grootste financiële instellingen van Italië. Dat dit tegenwoordig weinig zegt, bewijst wel de doodsstrijd waarin Banca Monte zich bevindt. ‘s Werelds oudste bank dreigt om te vallen. Natuurlijk speelt de crisis hierbij een rol, maar bij Banca Monte is veel meer mis.

Met de rug tegen de muur

Banca Monte staat met zijn rug tegen de muur. De Italiaanse bank moet volgend jaar €3 mrd aan de Italiaanse overheid terugbetalen. Geld dat de bank niet heeft. Hoe het zo ver heeft kunnen komen? Het leest bijna als een financiële thriller. Megalomane overnames, incompetentie van het bankbestuur, lokale politici met boter op hun hoofd, de centrale bank die weet heeft van ‘onregelmatigheden’ bij Banca Monte en het laat lopen en… slimme zakenbanken. Brave bankcliënten hoeven zich (iets) minder zorgen te maken: mocht Banca Monte de overheidssteun niet terug kunnen betalen, dan volgt nationalisatie.

Slimme zakenbanken

Banca Monte wilde graag meedoen met de grote jongens, getuige diverse grote overnames toen de kredietcrisis al losbarstte. Dan heb je het niet goed begrepen, maar voor zo ver wij weten is domheid niet zo best, maar niet strafbaar. Echter, het heeft er alle schijn van dat Banca Monte vooral zichzelf (bijna) om zeep heeft geholpen. Zo mogen we het toch wel noemen als inmiddels 93 procent van de market cap in rook is opgegaan. Banca Monti is de afgelopen jaren met de écht slimme jongens in zee gegaan, de grote internationale zakenbanken. Dat heeft de bank geen goed gedaan. Gepeperde rekeningen voor fusie- en overname advies van meer dan $ 200 mio bijvoorbeeld. Maar ook (klassieker!) hebben de gehaaide zakenbanken het niet zo gehaaide Banca Monte complexe derivaten verkocht die, u raadt het al, tot grove verliezen aan de zijde van de Italianen hebben geleid. En de Italiaanse belastingbetaler, die schudt zijn hoofd, ziet dat de Italiaanse overheid inmiddels €4,1 mrd in de Banca Monte heeft geïnvesteerd en hoopt dat daar in ieder geval nog een deel van terugkomt… Ooit wel eens gedacht aan het kopen van een GOUDBANK?

Reacties