french-girl In Frankrijk gokt president Hollande op het bedrijfsleven om de economische groei aan te jagen. Klinkt goed op papier, in de praktijk is het kansloos. De consument in Frankrijk laat het een beetje afweten, geplaagd door een relatief hoge belastingdruk, onzekere toekomstperspectieven en een lagere baanzekerheid. Eén weg uit de economische malaise is een sterkere economische groei. Dat wordt lastig in een behoudend land met sterke vakbonden en een groeiende weerstand onder de bevolking tegen structurele hervormingen die, ook in Frankrijk, hard nodig zijn.

Frankrijk mikt op groei van 0,9 procent

Het oogt bescheiden, een economische groei van 0,9 procent in 2014. Vergelijk dat maar eens met de BRIC landen die al snel tussen de 4 en 8 procent groei realiseren. Toch zou zelfs die 0,9 procent wel eens te ambitieus kunnen zijn. Hollande gokt namelijk op het Franse bedrijfsleven dat, getriggerd door belastingvoordelen, flink moet gaan investeren. Nu zal dit voor sommige bedrijven misschien net het juiste zetje in de rug zijn, maar de meeste bedrijven hebben al last van overcapaciteit. En dan is het zelfs met belastingvoordeeltjes pure kapitaalvernietiging om de productiecapaciteit op te voeren. We hebben het al eerder aangegeven: Frankrijk kan niet goed concurreren op mondiaal niveau. Te duur, te star, te lage productiviteit, te machtige vakbonden, te hoge belastingdruk voor het bedrijfsleven et cetera. Zo is de gemiddelde operationele marge binnen de Eurozone voor het bedrijfsleven 38 procent, Frankrijk scoort hier echter slechts 28 procent. Daar bovenop heeft het Franse bedrijfsleven een flinke schuldenlast. Een onderzoek onder Franse CFO’s leert dat de prioriteiten liggen op het verbeteren van de marges, de kasstroom, en het afbouwen van de schulden. Gaat Frankrijk in 2014 een economische groei behalen van 0,9 procent? Uitgesloten is het niet, maar die groei zal dan wel van elders (lees: de consument) moeten komen. Het Franse bedrijfsleven heeft echt wel wat anders aan zijn hoofd dan het per saldo vergroten van de al bestaande overcapaciteit. Natuurlijk staat Frankrijk niet in het lijstje GROEILANDEN. Wie wel? Lees hier meer