goudmarkt Miljardair Eric Sprott spreekt enkele verwachtingen uit over de goudmarkt die, als ze uitkomen, een explosief karakter zullen hebben en de goudmarkt op haar grondvesten zal doen schudden. Eric Sprott zal voor de meeste beleggers, zeker beleggers met interesse in de goud- en zilvermarkt geen onbekende zijn. Voor wie Sprott niet kent: miljardair, fervent aanhanger van goud en zilver in dit door geld printende centrale banken gedomineerde tijdperk en oprichter van Sprott Asset Management. Een veelgevraagd spreker ook, en hij is regelmatig te gast bij onder andere CNBC en Business News Network. Frustraties bij wat er zich afspeelt op de goudmarkt voeren bij Eric Sprott de boventoon. Hij ziet een sterk toegenomen vraag naar goud, fysiek goud welteverstaan, de US Mint die uitverkocht is in zilveren munten, de Royal Mint (UK) die inmiddels geen gouden munten meer op voorraad heeft, een sterk hogere vraag vanuit China en een goudprijs die tot voor kort onder druk stond, zo liet hij recent King World News weten. Nu staan we  op Slim Beleggen geregeld stil bij excessen op de goudmarkt: hier en hier bijvoorbeeld. We signaleerden dat er eind november vorig jaar 69 claims rustten op één en dezelfde troy ounce gold, om vervolgens nog geen maand later te moeten constateren dat die verhouding nog verder scheef was getrokken tot 92. Welnu, het short spelletje smaakt kennelijk zo goed, dat het lijntje in 2014 vrolijk verder wordt getrokken: de teller staat inmiddels op 112 claims op één troy ounce gold. Hieronder voegen wij nogmaals, de meest recente, grafiek toe om te laten zien dat dit extreem uitzonderlijk is: sinds de eeuwwisseling lag deze verhouding gemiddeld rond de 10 en vanaf 2008 t/m begin 2013 rond de 20. De omslag lag in maart 2013: toen begon die verhouding fors op te lopen. Een fors oplopende short positie, in combinatie met een dalende goudprijs. Eric Sprott

Sprott: short zittende partijen op de goudmarkt kunnen niet leveren

Eric Sprott is ook tot de conclusie gekomen dat dit een zeldzaam vertoonde uit het lood geslagen handelspositie is. Sprott gaat nog een stap verder door te stellen dat hij, op basis van onderzoek, tot de conclusie is gekomen dat de goudmarkt binnenkort, vermoedelijk in februari, geconfronteerd zal worden met short zittende partijen die niet aan hun leveringsverplichting (goud) kunnen voldoen. En dan zijn uiteraard de poppen aan het dansen. Sprott voorziet bij in gebreke blijven van levering (van fysiek goud) rechtszaken als gevolg. Het staat uiteraard buiten kijf dat het beleggend publiek zijn vertrouwen in de papieren goudmarkt dan wel eens snel kan verliezen. Een (verstandige) switch naar fysiek goud in het Westen in plaats van papieren claims op goud die met veel andere beleggers dus gedeeld moeten worden, kan tot een koersexplosie van de goudprijs leiden. Goud dat in rap tempo richting Azië is verdwenen, een ontwikkeling die tot op de dag van vandaag nog plaats vindt. We zijn erg benieuwd of de verwachting van Sprott, partijen die hun leveringsverplichting niet na (kunnen) komen, al volgende maand bewaarheid wordt. Mocht dit zo zijn, dan kan dat, afhankelijk van de grootte van de default (s) uiteindelijk een ‘game changer’ worden. Download hier GRATIS de Slim Beleggen GOUDGIDS vóór de vlam, mogelijk al in februari, in de pan slaat op de goudmarkt