De coronacrisis heeft geleid tot een sterke economische krimp. Als reactie daarop hebben de centrale banken hun monetaire beleid aanzienlijk versoepeld. Maandelijks stroomt er voor een recordbedrag aan kapitaal richting de financiële markten. En op den duur zou met name de goudsector hiervan kunnen profiteren.

De maatschappelijke geldhoeveelheid, afgekort M1, is een begrip uit de macro-economie. Het begrip omvat al het chartaal en giraal geld dat in handen is van het publiek, particulieren en ondernemingen en met uitzondering van het kasgeld van de geldscheppende (primaire) banken. Dat geld wordt niet meegeteld omdat dat kasgeld uitsluitend dient ter dekking van de direct opeisbare tegoeden in handen van het publiek, dat wil zeggen het girale geld. Zou men dat geld wel meetellen dan ontstaan dubbeltellingen.

Het Nederlandse CBS definieert het begrip als volgt: “De in omloop zijnde bankbiljetten en munten en tegoeden die onmiddellijk in contanten kunnen worden omgewisseld of die kunnen worden gebruikt voor girale betalingen.”

Deze divergentie voorspelt een stijgende goudprijs

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Jeroen Blokland, is te zien dat de Amerikaanse maatschappelijke geldhoeveelheid (M1) al een jaar stevig in de lift zit. Door het gewijzigde monetaire beleid van de Fed is de geldhoeveelheid werkelijk in waarde geëxplodeerd. Op de grafiek is ook te zien dat de geldhoeveelheid normaliter een sterke correlatie vertoont met de goudprijs.

De goudprijs noteert weliswaar op dit moment tientallen procenten hoger ten opzichte van de stand van een jaar geleden, maar volgens deze grafiek is dat nog altijd te weinig. Tijdens de afgelopen maanden is er zelfs min of meer een divergentie ontstaan tussen de Amerikaanse geldhoeveelheid en de goudprijs. Wat dat betreft heeft de goudprijs dus nog een hele inhaalslag te maken…

De goudmijnsector staat nog altijd 60% onder hun piek

Terwijl de meeste activa zoals traditionele aandelen of obligaties dicht of nabij hun hoogste niveau ooit staan, blijven goudmijnaandelen naar historisch maatstaven bijzonder goedkoop. Wie op zoek is naar een contraire belegging, kan goudmijnaandelen niet langer negeren.

Het beste moet namelijk nog komen!

U leest hier waarom goudmijnaandelen gemakkelijk kunnen verdubbelen!